Energiakeskusten eli Chakrojen puhdistus hoito:
Chakrahoidossa avataan, puhdistetaan ja aktivoidaan kaksitoista chakraa sekä aura.
Chakrahoito poistaa hellästi, mutta tehokkaasti sinuun kerääntyneet tukokset ja kaikki sellaiset energiat / asiat jotka ei ole sinun korkeammaksi parhaaksi ja joista sinä olet valmis luopumaan.
Chakrojen puhdistus hoito on tasapainottava ja keventä hoito.
Cahkrojen puhdistuksen voi liittää kehohoitojen yhteyteen tai kokonaisena yksitäishoitona.

 • Mitä Chakrat ovat

  Ihmisen chakrat muodostavat keskenään herkän energiajärjestelmän. Tuo energia liikkuu ja reagoi ajatuksiimme ja tunteisiimme, mielikuviimme ja elämämme tilanteisiin. Kun chakramme toimivat hyvin ja ovat tasapainossa, me itsekin olemme tasapainossa ja voimme hyvin. Kun taas joudumme pois tasapainosta, tuo häiriö vaikuttaa chakroihimme. Tämä yhteys kulkee molempiin suuntiin.

  Tukkiutunut tai heikentynyt chakra estää energian virtaamisen lähes kokonaan. Chakra voi tukkiutua henkisistä rajoitteista, tunteista ja esteistä. Heikentyminen tapahtuu kun torjumme tai vältämme tunteita tai kokemuksia, jotka liittyvät tiettyyn chakraan. Silloin tämä chakra heikkenee ja tukkiutuu. Se tarkoittaa sitä, että osa meistä heikkenee ja eriytyy kauemmas meidän tietoisuudesta. Chakra voidaan avata ja puhdistaa menetelmillä, jotka vaikuttavat itse chakraan tai sen ohjaamiin energioihin.

 • Chakrojen puhdistus mielikuvaharjoitteilla tai sugestiolla

  Me voimme vaikuttaa chakroihin omalla mielellämme. Ne reagoivat herkästi tunteisiimme mielemme liikkeisiin. Tietoisuuden kohdistaminen jo lisää energian virtaa. Visualisoinnin eri muodoilla me voimme voimistaa ja tasapainottaa juuri niitä chakroja joita me haluamme. Voimme myös parantaa kaikkien chakrojen yhteistoimintaa ja keskinäistä harmoniaa, parantaen ja eheyttäen näin koko olemustamme.

  Ohjatulla mielikuvharjoituksella voidaa auttaa chakroja puhdistumaan.

 • Chakrahieronta, chakrojen puhdistus energiakenttämme kautta

  Tasapainottomat chakrat voidaan kuitenkin avata ja harmonisoida uudelleen. Silloin koko elämämme laatu voi parantua. Saamme lisää elinvoimaa, ja energiamme riittää kaikkeen, mitä haluamme tehdä.

  Chakrojen tukoksia voidaan energiakehon kautta hieroa avautumaan ja puhdistumaan.

  Energiakeskusten puhdistus mielikuvaharjottein ja tai chakrahieronnanlla.